Comunicacions

12:15 am

Ester Magrinyà Clos

Cultural Cube Merge from Secondary to Primary students.

El projecte pren la realitat virtual i augmentada com a punt de partida. És un projecte transversal en què intervenen la tecnologia i l’anglès. Té lloc a 2n d’ESO amb l’objectiu de treballar de manera digital tant l’expressió escrita com l’oral.

El projecte pren la realitat virtual i augmentada com a punt de partida. És un projecte transversal en què intervenen la tecnologia i l’anglès. Té lloc a 2n d’ESO amb l’objectiu de treballar de manera digital tant l’expressió escrita com l’oral. Alhora, volia que fos un projecte internivell perquè alumnes de cursos inferiors poguessin aprendre’n. D’aquí, va sorgir la idea de compartir la feina a les portes obertes amb 6è de Primària. Per començar, la classe de 2n ESO es va dividir en dos. Un grup va dissenyar Merge Cubes amb informació sobre l?institut mitjançant CoSpaces i altres van focalitzar en llocs d?atracció cultural de països de parla anglesa. Els alumnes van treballar individualment, en parelles i en grup. Paral·lelament, els fast-finishers van crear una ruta virtual de l’institut amb la finalitat de penjar-la a la web i donar així a conèixer el centre. Per accedir al contingut dels Merge Cubes, la professora va generar diversos QRs – els quals una vegada imprimits es van situar en una maqueta en paper de Londres i Nova York. Aquest material va ser molt útil per ensenyar i explicar el projecte als estudiants de Primària.

inscripcions

Inscriu-te a Augmentame EDU 2024!

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.