Comunicacions

10:45 am

Núria Ferré

Digital Twin Boxes

Aquest projecte té com a objectiu formar docents per crear experiències gamificades a l’aula amb reptes relacionats amb els ODS de manera col·laborativa.

Per reduir el factor humà en activitats industrials, cal incidir en la formació dels professionals a les plantes. Mitjançant el projecte inicial AFP21/00138, es va generar un programa pioner de formació i capacitació tecnològica en realitat virtual immersiva gamificada, generant les metodologies actives Digital Twin Boxes (DTB). Es van crear diversos escenaris i situacions en condicions normals, amb imprevistos, condicions d’emergència i riscos psicosicials en operacions bàsiques de manteniment industrial. El projecte inicial va tenir un gran impacte mediàtic entre els centres de FP de la Família Química i Afins. Tècnics de prevenció de diverses empreses van participar com a assessors i testadors, destacant l’elevada aplicabilitat al sector industrial per prevenir el factor humà com a font d’accidents i incidents. La integració de la realitat virtual en forma de serious game a l’educació, augmenta la participació i el compromís. Garanteix que els futurs treballadors estiguin equipats amb habilitats tècniques i integrin la consciència de seguretat en un àmbit en constant evolució. Promoure l’ús de les DTB en etapes d’educació obligatòria (ESO, Primària, Centres de Formació d’Adults o Penitenciaris), i la població de l’entorn dels centres del Consorci, fomentarà la cultura de seguretat i despertarà interès per les ciències i la inclusió de dones en sectors industrials. Donarà valor afegit a la FP com a opció educativa postobligatòria. Les DTB s’amplien generant productes transferibles en forma de maletes amb experiències reals i immersives per fomentar la seguretat i treballar el factor humà des d’etapes primerenques.

inscripcions

Inscriu-te a Augmentame EDU 2024!

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.